FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996
    Följ oss även på:   
KTF, Göteborgsavdelningen KTF, Malmö KTF, Stockholmsavdelningen

Firma

Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF

Typ: Organisation
Box:  
Address: Batterigatan 13 
Postadress: 415 01 GÖTEBORG 
Telefon 031-930570 
Fax: 031-933565 
Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
1 Miljon = 1 000 Tkr
1 Miljard =1 000 000 Tkr
 
Org. nr.  802001-9314 
 

FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation