FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996
    Följ oss även på:   
Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF
Jönköpings Kommun

Firma

Jönköpings Kommun

Typ: Kommun
Box: Box 393 
Besöksadress Västra Storgatan 16, 551 89 (Juneporten) 
Postadress: 551 15 JÖNKÖPING 
Telefon 036-105000 
Fax: 036-107769 
Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
1 Miljon = 1 000 Tkr
1 Miljard =1 000 000 Tkr
 
Org. nr.  212000-0530 
 

Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation